Sinó pot veure aquest correu faci clic aquí

Descobreixi els nostres Lots i Cistelles de Nadal

Amb total garantia de qualitat. Li oferim un ampli assortiment perquè pugui triar el que millor s’adapti a les seves necessitats o pressupost.

Sorprengui els seus empleats o clients aquest Nadal.

Copyright © 2019 CARPEL, S.L. , tot els Drets Reservats.
A l’efecte del que s’estableix en la Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests i Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic CARPEL, S.L. garanteix la confidencialitat de les dades personals dels seus clients. Li comuniquem que les seves dades de caràcter personal formen part d’una base de dades gestionada sota la responsabilitat de PMC GRUP 1985, S. a. amb la finalitat d’informar-lo de les novetats i ofertes comercials relacionades amb la nostra activitat sigui per la seva condició de client o perquè ens hagi sol·licitat informació comercial en algun moment, és perquè vostè hagi autoritzat que les seves dades figurin en un fitxer comercial autoritzat.
Desitja canviar la manera de rebre aquests correus? actualitzar les seves dades o cancel·lar la seva subscripció a aquesta llista?