Blog

Home/Blog/
29 12, 2022

Troba la distribució d’oficina més eficient per a la teva empresa amb Carpel

By |2023-05-16T12:31:34+02:00diciembre 29th, 2022|Empresa|

Per què fer una distribució d'oficina correcta? El disseny i la distribució en una oficina és molt important per augmentar la productivitat, la motivació i el confort dels teus empleats. S'han de dissenyar entorns que afavoreixin [...]

29 12, 2022

Encuentra la distribución de oficina más eficiente para tu empresa con Carpel

By |2023-05-16T12:30:29+02:00diciembre 29th, 2022|Empresa|

¿Por qué hacer una correcta distribución de oficina? El diseño y la distribución en una oficina es muy importante para aumentar la productividad, la motivación y el confort de tus empleados. Se deben diseñar entornos [...]

15 12, 2022

A quina alçada ha d’estar la pantalla del teu ordinador per evitar dolors

By |2023-05-16T12:31:49+02:00diciembre 15th, 2022|General|

Avui dia la majoria de persones passen moltes hores treballant amb ordinadors i això pot provocar, de vegades, molts dolors físics si no mantenim una postura correcta o si lalçada de la pantalla de lordinador [...]

15 12, 2022

A qué altura debe estar la pantalla de tu ordenador para evitar dolores

By |2023-05-16T12:31:42+02:00diciembre 15th, 2022|General|

Hoy en día la mayoría de personas pasan muchas horas trabajando con ordenadores y eso puede provocar, a veces, muchos dolores físicos si no mantenemos una postura correcta o si la altura de la pantalla [...]

Go to Top